Adelsteen Normann-stiftelsen får endelig sin egen presentasjon på Internett. Sidene er under oppbygging, men vil snart gi mye interessant informasjon om denne fantasiske kunstneren fra Nordland